Tweets

DINAMO voor succesvol verandermanagement

Succesvol veranderen begint met enthousiaste medewerkers. Deze stelling vormde in 1997 het startpunt voor de ontwikkeling van de DINAMO voor organisatieverandering. Nu, jaren later, is de DINAMO uitgegroeid tot één van de meest gehanteerde diagnose-instrumenten voor succesvol verandermanagement. Dit vieren we met deze nieuwe site én de uitgave van de 2e editie van ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’.

2e editie ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’

De tweede editie van dit succesvolle boek plaatst de geboden inzichten om organisatieverandering aan te sturen in de nog jonge traditie van Evidence Based Verandermanagement (EBV). Deze site beoogt de ontwikkeling van dit jonge vakgebied verder te ondersteunen, met de DINAMO als startpunt. Theorie en praktijk zijn zo gecombineerd tot een resultaatgerichte aanpak van organisatieverandering.